Göingeåsens älgskötselområde

Göingeåsens älgskötselområde

           Årsmötet inställt till 2021

Med rådande läge för spridning av Coronaviruset ställer vi in årsmötet för älgskötselområdet, årsmötet hålles mars 2021.Älgjakten startar den 23 oktober 2020

Älgjakten börjar den 23 oktober och är avlysningsjakt.

Vår tilldelning är 4 vuxna varav 3 tjurar och 1 hondjur och 5 kalvar.

Information och tilldelning är utsänd till alla jaktlag.


Älgjakten är nu avslutad sista kalven sköts 2020-11-13

Älgobsen ska rapporteras in på Viltrapport-WeHunt, hitills har bara 11 rapporter kommit in det är viktigt för nästa års tilldelning

Fällda älgar 2020 på Nyheter

Uppdaterad 2020-11-13, 17.00