Göingeåsens älgskötselområde

Göingeåsens älgskötselområde

Årsmötet inställt tillsvidare.


Med rådande läge för spridning av Coronaviruset ställer vi in årsmötet för älgskötselområdet tillsvidare.

Det är en stor risk vi tar genom att samla ihop ett femtiotal personer i en begränsad lokal.

Dessutom är många av deltagarna i riskgruppen.

Jag hänvisar till Folkhälsomyndighetens bedömning.

Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset SARS-Cov-2 som riskklass 3.

Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade,

eller så är sjukdomen mycket smittsam.

JL 52

JL 84

JL 69

En av avelstjurarna i vårt älgskötselområde, han sparar vi

Uppdaterad 2020-03-17  www.goingealg.se © 2003 - 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use